FUNDACJA KLUB SPORTOWY POGOŃ WARSZAWA

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia,  oświaty i wychowania oraz opieki i pomocy społecznej w branży sportowej, wychowania fizycznego oraz piłki nożnej w Polsce.

Zapraszamy na bezpłatne treningi piłkarskie dzieci i młodzież od 6 do 13 lat z różnymi niepełnosprawnościami w stopniu lekkim (niemówiące, z zaburzeniami mówienia, głusi, niesłyszące, niedosłyszące, z zaburzeniami słuchu) oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Organizujemy regularne treningi, obozy piłkarskie i turnieje.

Treningi są darmowe, dostosowane do możliwości każdego zawodnika, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów w świetnych piłkarskich warunkach.

Harmonogram treningów: 

Roczniki 2014-15-16-17
13:15 — 14:45 — niedziela

Roczniki 2010-11-12-13
15:00 — 16:30 — niedziela

SP nr 114, ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa
(wejście od ul. Handlowej, naprzeciwko domów 44-46-48).

Zapisz dziecko na trening
WYPEŁNIJ FORMULARZ

FUNDACJA

Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i wychowania oraz opieki i pomocy społecznej w branży sportowej, wychowania fizycznego oraz piłki nożnej w Polsce.

Zapraszamy na bezpłatne treningi piłkarskie dzieci i młodzież od 6 do 13 lat z różnymi niepełnosprawnościami w stopniu lekkim (niemówiące, z zaburzeniami mówienia, głusi, niesłyszące, niedosłyszące, z zaburzeniami słuchu) oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Organizujemy regularne treningi, obozy piłkarskie i turnieje.

Treningi są darmowe, dostosowane do możliwości każdego zawodnika, prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów w świetnych piłkarskich warunkach.

Harmonogram treningów: 

Roczniki 2014-15-16-17
13:15 — 14:45 — niedziela

Roczniki 2010-11-12-13
15:00 — 16:30 — niedziela

SP nr 114, ul. Remiszewska 40, 03-550 Warszawa
(wejście od ul. Handlowej, naprzeciwko domów 44-46-48).

Zapisz dziecko na trening
WYPEŁNIJ FORMULARZ