WIĘCEJ GRANIA

WIĘCEJ GRANIA

Żeby rozumieć grę, zawodnik musi w trakcie treningów jak najwięcej razy przejść przez daną sytuację, którą potem może napotkać jego w trakcie meczu. W związku z czym staramy się jak najczęściej odzwierciedlać sytuacje meczowe w trakcie zajęć. Wprowadzamy podczas treningu jak najwięcej małych gier, fragmentów gry, o jak najwyższym stopniu realizmu. To nie mogą być sytuacje oderwane od boiskowej rzeczywistości.

Nie da się ukryć, że małe gry gwarantują zawodnikom zdecydowanie większa liczbę kontaktów z piłką. Skoro zawodnik w małej grze jest zdecydowanie częściej przy piłce, to też częściej ma okazję do podejmowania działań z nią związanych. Dzięki warunkom jakie stwarza mała gra, każdy zawodnik ma większy wpływ na to co się dzieje w jej trakcie. Bez względu czy aktualnie jest przy piłce, czy też piłkę ma jego partner, ciągle swoim zachowaniem podejmuje kolejne decyzje, które mają duży wpływ na grę

Małe gry są doskonałą formą do kształtowania odpowiednich nawyków, jeśli chodzi o reakcję podczas faz przejściowych. Częste, powtarzające się, bardzo zbliżone sytuacje w małych grach, pozwalają zawodnikom do naukę poprzez doświadczanie piłki.